Ceny transferowe

Dokumentacja podatkowa rozpoczynających działalność gospodarczą

Ceny transferowe i obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczą nie tylko podmiotów funkcjonujących już na rynku. Polski ustawodawca zdecydował, że w określonych przypadkach również podmioty rozpoczynające działalności gospodarczą będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Warto zatem przyjrzeć się, jak wygląda regulacja cen transferowych w przypadku takich podmiotów i jak ustawodawca definiuje pojęcie rozpoczynania działalności gospodarczej.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych musi być sporządzana przez podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi, czyli takimi, które są ze sobą powiązane kapitałowo, organizacyjnie lub zarówno kapitałowo, jak i organizacyjnie. Dla transakcji jednorodnych, które przekraczają określone kwoty, istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej, tzw. local file. Występuje on wówczas, gdy wartość transakcji bez podatku VAT przekracza:
  • 10 000 000 złotych w przypadku transakcji towarowych i finansowych,
  • 2 000 000 w przypadku transakcji usługowych lub innych.
Dokumentacja cen transferowych dotyczy każdego podmiotu, niezależnie, czy rozpoczął on dopiero działalność, czy też działa od dłuższego czasu.

Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą – co to znaczy?

Ustawodawca zdecydował się zdefiniować pojęcie podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Są to podatnicy, którzy nie prowadzili własnej działalności w roku poprzedzającym ten, w którym nastąpiło założenie działalności. Tym samym do grona podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą nie zostanie zaliczona osoba, która w roku 2019 zakończyła własną działalności, a w 2020 założyła nową firmę. Z grona podatników rozpoczynających działalność wyłączona są także podmioty, które powstały w wyniku:
  • przekształcenia, podziału, połączenia,
  • przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną,
  • utworzenia przez osoby fizyczne, które do nowo utworzonego podmiotu wniosły prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub jego składniki majątku przekraczające równowartość co najmniej 10 000 euro.

Dokumentacja cen transferowych – powierz ją fachowcy

Dokumentacja podatkowa podmiotów, stosujących w transakcjach ceny transferowe, powinna być opracowana przez fachowca, który ma doświadczenie w tym zakresie. Wówczas będzie potrafił wykorzystać ceny transferowe do optymalizacji podatkowej, również u podmiotów, które dopiero niedawno rozpoczęły działalność gospodarczą. Jeśli poszukujesz eksperta zajmującego się cenami transferowymi, zapraszam do kontaktu. Jestem doradcą prawnym, który przygotowuje dla swoich klientów dokumentację grupową, lokalną, a także analizę porównywalności. Reprezentuję klientów w trakcie kontroli podatkowych, działam rzetelnie i terminowo, dokładnie poznając branże klienta. Zapraszam do współpracy podmioty z województw:
  • pomorskiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • wielkopolskiego,
  • lubuskiego,
  • dolnośląskiego.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktorant i stypendysta studiów ekonomicznych III stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych.

Paste your AdWords Remarketing code here
back to top Subskrybuj blog